www.vinpi.vn

Tuyển Hoạ Sĩ

Hiện VINPI đang có nhiều đơn hàng tranh xuất khẩu nên chúng tôi cần nhiều hoạ sĩ.

1. Hoạ sĩ chép tranh: Kinh nghiệm chép tranh 05 năm trở lên, số lượng 05 người, thu nhập từ 15-30tr/tháng.
2. Hoạ sĩ vẽ tranh sơn dầu: Kinh ngiệm vẽ tranh từ 03 năm trở lên, số lượng 10 người, thu nhập từ 10-25tr/tháng.
3. Thợ phụ vẽ tranh: Không cần kinh nghiệm, yêu thích hội hoạ, sẽ được đào tạo trong 03 tháng có trả lương, sau đào tạo sẽ làm việc chính thức thu nhập từ 8tr/tháng.
 
Thời gian làm việc: Từ 08h-17h
Địa điểm làm việc: Xưởng tranh Vinpi tại Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Liên hệ: 0902953371 - Dũng